Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Veličina teksta:

PRIJAVA SAŽETAKA

Ako ste zainteresirani za doprinos ove međunarodne i interdisciplinarne konferencija, molimo ispunite obrazac i pošaljite ga do 15. travnja 2011.

Ime autora:
Prezime:
Titula:
Institucija:
Odjel:
Funkcija:
E-mail:
Tel:
Fax:
Prijavljujem prezentaciju (molimo označite): tematski rad (15 min.)
istraživački rad (20 min.)
tržište ideja (7 min.)
prezentacija postera
slobodna prezentacija
(Pisana ili vizualna, ne može biti izlaganje)
Naziv prezentacije / poster:
Sažetak
Formati za sažetke:
Tematski rad (200 riječi);
Poster ili Tržište ideja (100 riječi);
Potrebna audio-vizualne oprema
(molimo označite):Prezentacija će biti na:


 

Ukoliko je rad prihvaćen, autori će biti kontaktirani prije kraja travnja (tj. prije roka za ranu kotizaciju - 30. travanj). Od autora će se tražiti da ponovo potvrde svoje sudjelovanje kao i da pristanu da se njihov rad objavi u ICOM-CECA 2011 zborniku radova.
Za sva pitanja i eventualne probleme oko slanja prijavnice molimo Vas da nas kontaktirate na info@icomceca-croatia.com ili putem telefona na +38514881106, fax +38514881119.

zgturistCroatiacro weather